img_3345Elkészült a gidófalvi református templom falkép-jeleneteinek teljes beazonosítása és konzerválása. A Kovászna megyei 13-14. században épült református templom északi és nyugati hajófalának teljes feltárása idén valósulhatott meg a Rómer Flóris Terv keretében. A feltárást követően sikerült a j​elenetek teljes beazonosítása: a nyugati hajófalon a Szent László-legenda falképciklusa látható. A töredékes felületeken felismerhető a kivonulás Váradról, az üldözés és a pihenés jelenetei. A nyugati hajófal alsó regiszterében a déli falsarok és a nyugati bejárat között Szent György lovag és a Sárkány harca azonosítható. Az északi fal felső sávjában Krisztus születése, a Királyok imádása, a bethlehemi gyermekgyilkosság, bevonulás Jeruzsálembe és az Utolsó Vacsora ismerhetők fel. Az alsó regiszter falképei szinte teljes mértékben elpusztultak. A nyugati és északi falon egy-egy későbbi vakolattöredéken 18. századi, fekete betűkkel írt magyar nyelvű felirattöredék maradt fenn. A restaurátori beavatkozások első üteme 2 millió forintos kormányzati támogatással valósult meg, amelynek során a feltárással párhuzamosan a falképeket is rögzítették. A munkálatokat Kiss Lóránd falképrestaurátor vezette.

A Rómer Flóris Tervről rendeztek tanácskozást Budapesten
Rómer Flóris Terv - Megújuló magyar műemlékek a Kárpát-medencében c. műemlékes konferencia