A kárpátaljai Nagybégány középkori eredetű, a 14. század második feléből származó templomának helyreállítása a tetőzet és a toronysisak megújításával kezdődött 2019 nyarán magyarországi támogatással a Rómer Flóris-terv keretében, a Teleki László Alapítvány lebonyolításában.
A fedélszék egyes elemei a beázások miatt gombafertőzöttek, illetve korhadtak voltak, ami a fedélszék műszaki megújítását is megkövetelte. A templom új héjazata hornyolt hódfarkú új cseréppel készült, kettős fedésben. A fedélszék újrakészítéséhez kapcsolódóan javítottuk és kiegészítettük a templom oromfalait is, valamint elkészült az új függőeresz-csatornarendszer is.
A templom toronysisakjának javítása a rozsdás bádoglemezek eltávolításával kezdődött, amit a hibás tetőszerkezeti elemek cseréje, javítása, a toronysisak deszkázatának megújítása, majd az új, anyagában színezett rozsdamentes anyagból készített héjazat elhelyezése követett. A toronysisak javításához kapcsolódott a villámhárító megújítása, újrakészítése is.
Kiegészítő munka volt a lábazati cementes vakolat eltávolítása, valamint az egykori kazánházi épülettoldalék elbontása is.
A templom megújítása a homlokzat restaurálásával folytatódik.
Az ukrajnai Nagybégány a magyar határ közelében, a beregszászi járásban fekszik. Kétezer lakosából 1800 magyar.

Drón videó

Passióábrázolások középkori kárpátaljai és erdélyi falfestményeken
Készül a délvidéki templomok kutatási terve