Gernyeszeg (Gorneşti) a Maros völgyében, Marosvásárhely és Szászrégen között félúton helyezkedik el.

A kastély és parkja a település központját uralja. A Szászrégen felé vezető út bal oldalán, a református templom szomszédságában található. A kastély főbejárata észak felé néz, az egykori vizesárok helyén napjainkban is mély sánc húzódik, melyen egy háromárkádos híd vezet át a kastély főbejárata elé.

A 20. század elején a műgyűjtő Teleki Domokos gróf (1880−1955) barokk szoborgalériával gazdagította a parkot. Ezek közül hét életnagyságú allegorikus figurát ábrázoló szobor tűnik ki. Kiváló stilisztikai színvonaluknak köszönhetően a műfaj egyedi emlékei Erdélyben. A szobrok Bécsben készültek, valószínűleg a Starhemberg palota kertjébe, a kert 18. századi metszetábrázolásain ugyanis felismerhető a sorozat néhány darabja.

A szobrok készítési ideje a 18. század első évtizedeire tehető, 1700 és 1739 közé. Készítőjük ismeretlen, de stilisztikai megfigyelések alapján Giovanni Giuliani (1664−1744) köréhez kellett tartozniuk.

A szobrokon a légkörből származó, valamint biológiai szennyeződések, továbbá szándékos rongálások nyomai látszanak, de vannak szakszerűtlen tömítésekből fakadó károk is (cementhabarccsal kikent tömítések, fugák, kiegészítések).

A park szobrairól kőrestaurátori szakvélemény készült, azonban a teljes körű restaurálási beavatkozások megvalósítása a hosszadalmas hivatali eljárás, valamint a munkálatok magas költsége miatt a messzi távlatokba került. Okkal lehet tartani attól, hogy az egyre gyorsabban romló állapotú szobrok elpusztulnak a restaurálás megkezdése előtt. Ennek elkerülése érdekében el kell végezni a legsürgősebb konzerválási munkákat és a szobrokat (telken belül) fedett helyre kell szállítani.

A Rómer Flóris Terv támogatásból megtörtént a szobrok biztonságos helyre szállítása, raktározása. A majdani restaurálási-konzerválási munkálatok megkönnyítése végett a levált részletek, tartozékok regisztrálásra kerültek, ami lehetővé teszi a későbbi azonosítást.

A munkálatokat a Paradisum Plantavit Kft., Kiss Zoltán kőrestaurátor végezte.