Csetfalva a Tiszaháton, Beregszásztól 15 km-re fekvő helység. Neve először 1341-ben jelent meg írásos dokumentumban villa Chet alakban, a Csetfalva nevet először 1446-ban említették Chedfalwa írásmóddal. Temploma a XV. században épült. Szentélye jóval keskenyebb és alacsonyabb a hajónál, a nyolcszög három oldalával záródik. A szentélyt a hajótól csúcsíves diadalív választja el, ablakai is csúcsívesek. Keleti oldalán kis tölcséres körablak látható. Magas, szoknyás, galériás, négy fiatornyos, faszerkezetű harangtornyát karcsú, magas sisak fedi. Népies, festett famennyezete (1753-1773) egyedülálló a környéken.

A templom a közelmúltban teljes körű külső és belső helyreállításon esett át.

2016-ban a Rómer Flóris Terv keretében belül a fazsindely héjazat javítása, és újrakezelése történt meg. A kivitelezés során a zsindelyhéjazat felületkezelésére került sor. A károsodott cserére szoruló elemek pótlása során – igazodva a meglévő elemekhez – kézi hasítású impregnált zsindely került beépítésre.

A 2017. évi támogatásból restaurálásra került a nyugati karzatmellvéd.

Építőipari kivitelezés: Stark István vállalkozó

Farestaurátor: Farestart Kft – Szabó József.