Abaújszina a Hernád völgyében, Kassától 17 kilométerre délre fekszik, körülbelül 3 km-re a magyar határtól található.
Abaújszinán a református templom a község legértékesebb műemléképülete. Az Árpád-házi királyok idején épült, a 13. század második felében. Erre utal a hajó karzatának zömök két pillére, annak keresztboltozata és az azt záró kövének, szőlőfürtöt ábrázoló mintázata. A templom alapját pedig valószínűleg egy középkori épület maradványa képezi.

2001 márciusában kezdte el a gyülekezet a templom külső, szakszerű felújítását. Vízelvezető, drenázsrendszert építettek ki. Falkövető módszerrel vakolták vissza, vagyis olyan vakolatréteget kapott, amely engedi a falakat száradni. Így valósult meg a külső felújítás, amelynek a keretében olyan szükséges részek is restaurálva lettek, mint a templom ablakai. Technológiai szempontból is fontos volt néhány évet várni, ugyanis lényeges volt a falnedvesség megszüntetése, amit csak a külső felújítással sikerült megvalósítani. Az eltelt évek pedig igazolták ennek sikerességét, mivel már nincsenek a templomban nedvesedési problémák.
A 2019 évi Rómer Flóris Terv támogatásával a kora gótikus karzat restaurálása és a szentély restaurálása történt meg.

A restaurátori munkálatokat Gombos Péter restaurátor végezte.