Már elérhető online az In situ legújabb száma. A Teleki László Alapítvány műemlékvédelemmel foglalkozó folyóirata ezúttal is izgalmas témákat dolgoz fel.

Olvasható benne Jékely Zsombor tanulmánya a kéméndi református templomról és középkori falfestményeiről, Halmos Balázs és Marótzy Katalin írása a kismuzsalyi romtemplom kutatásáról és elméleti rekonstrukciójáról, Szakács Béla Zsolt cikke a nagykemléki templomról és a benne található különleges falképekről. Bakó Zsuzsanna Ildikó Egy elszánt jászóvári prépost emlékirata a kassai premontrei templomról címen jegyez írást, Buday Péter és Mudrák Attila anyaga a selmecbányai Szent Katalin-templomba kalauzol, Kristína Zvedelová és Miroslav Slúka a tótprónai Mindenszentek-templomban tett új felfedezéseket mutatja be, míg Juraj Gregorek és Koren Péter az ólublói Szent Miklós-templom középkori és barokk falképeinek feltárását és restaurálását járja körül.

A Kollár Tibor szerkesztésében készülő In situ kiadását a magyar kormány által támogatott Rómer Flóris Terv teszi lehetővé, a folyóirat regisztráció után ingyenesen olvasható.
https://www.telekialapitvany.hu/online-folyoirat/

Nem ázik tovább Pókafalva református temploma
Művészettörténeti szenzáció Kalotaszegen -- Bemutatták Erdély legrégebbi tető- és födémszerkezetét