KoroskisjenoAz először 1236-ban említett Köröskisjenő falut a Jenő törzsbeliek alapították. Első ismert birtokosa Jób esztergomi érsek, később, a 13. századtól kezdve a Telegdi család birtoka volt. Maga a templom első alkalommal egy 1366 évi oklevélben szerepel. A Sebes-Körös völgye műemlékállományának értékes darabja a köröskisjenői református templom.
Az épület utoljára az 1970-es években esett át nagyobb mértékű tatarozáson, állapota igen leromlott volt. A gyülekezet 2007-ben határozta el a templomhelyreállítás elkezdését, viszonylag korlátozott anyagi lehetőségek közepette. Rögtön a munkálatok elkezdése előtt, a 2008 nyarán végzett kutatások során kiderült, hogy rendkívül értékes épülettel állunk szemben, melynek építészeti részleteit az évszázadok során felhordott többrétegű vakolatok, meszelések és utólagos elfalazások takartak el. Ekkor kerültek napvilágra az épület mindeddig ismeretlen középkori elemei: ajtók, ablakok, falfükék sorozata valamint igen lepusztult állapotú freskótöredékek. A megfigyelésekből egyértelművé vált, hogy mai formájában a templom három fő építési fázisban épült fel: szentélyét egy Árpád-kori templomhajóból alakították ki, hajóját a 13. század végén vagy a 14. század első felében emelték, a torony pedig 1798. és 1799. között épült. A korai templom elbontott szentélyét már csak egy régészeti feltárás tudná azonosítani. Az épület falain különböző korú, középkori freskók nyomai is előkerültek, ezek feltárása után megtörténtek a legsürgősebb konzerválási munkák is, restaurálásuk azonban még a jövő feladata. A 2008. végére elkészült kivitelezés eredményeképpen immár középkori pompájában tárul elő a belső tér, melyet új kazettás mennyezettel láttak el.
A Teleki László Alapítvány lebonyolításában elkészült a külső homlokzatok restaurálása, a középkori felületeknél kifugázással kanálhátas vakolattal. A felújítási munkálatok a tető helyreállításával fol​​ytatódnak, mivel az épület felállványozása nyomán kiderült, hogy a tető horganyzott lemez héjazata és a fektetett csatornája rendkívül rossz állapotban vannak.

A megmaradás üzenete: felavatták a felújított küküllővári református templomot
Megújul a Csallóköz egyik legrégebbi falazott temploma