Az Alsó-Csallóközben, Komáromtól húsz kilométerre fekvő, nagyrészt magyarok lakta Lakszakállas (szlovákul Sokolce) református temploma komoly értéket képvisel.

A gótikus épület egyhajós, csillagboltozattal fedett háromszög-záródású szentéllyel. A hajó a 14. században épült, a 15. században toldották hozzá a szentélyt. A hajó déli oldali két mérműves ablaka a 14., míg a diadalív, a már említett csillagboltozat, végül a gyönyörű késő gótikus díszítésű szentségház a 15. századi építkezések tanúi. A templom köré a 17. században körítőfalat emeltek. A templom déli oldalán épült barokk előcsarnok, a barokk, íves oromzatú nyugati homlokzati fal és a hajó tetőből kinyúló huszártorony az 1936-os átalakításig volt látható. Ekkor az előcsarnokot elbontották, a mérműves ablakok mintájára az északi és déli oldalon egyaránt új gipszből készített, gótikus stílusú lángnyelves ablakokat törtek a falakba, a belső berendezést kicserélték, végül nagyméretű harangtoronyot emeltek a nyugati homlokzat elé.

A templom műszaki szempontból kielégítő állapotúnak mondható, ám a falak, a megfelelő vízelvezetés hiányában, valamint a belső tér betonpadozata miatt erősen felvizesedtek. Rendkívüli műemléki értékeinek feltárása és bemutatása is várat még magára.

A Teleki László Alapítvány 2016-ban a tetőt borító rombusz-azbesztpala héjazat eltávolítását és cseréjét szervezte meg. A 2017. évi támogatásból sor került a héjazatcsere kivitelezési munkálataira. Az ereszrendszer teljes cseréjére sor került. A támogatás a villámhárító tervezésének és anyagköltségének fedezetét is biztosította.

2018-ban elkészült a templom vízelvezetési rendszere és a villámhárító-rendszer kivitelezése, a 2019. évi támogatásból pedig folyamatban vannak a kőrestaurátori munkálatok. Restaurálásják, helyreállítják a csúcsíves mérműves ablakokat, valamint a szentély mennyezetének bordázatát a gyámkövekkel.

Munkák Kiszsolnán
Szentgerice: folytatódnak a felújítási munkálatok