p-komoroc3Az Ungvár közelében található település református temploma építészetileg a csarodai református templommal rokon. A műemlék hajója és nyugati tornya a XIII. század végéig épülhetett fel, a jelenlegi szentély alaprajzi elrendezése pedig arra utal, hogy a XV. században készült el. A közelmúltban végzett falkutatás eredményeképpen a szakemberek a hajó északi és déli falain, valamint a nyugati karzat körül korai, XIII-XIV. századi falfestményeket találtak. Ezek jelentős részét már feltárták és konzerválták. p-komorocA hajó nyugati szakaszát, valamint a falképeket érintő beavatkozásokat követően teljes körű külső felújítási munkálatok kezdődtek el 2006-ban a Teleki László Alapítvány szervezésében. Ennek köszönhetően megújult az értékes templom zsindely héjalású teteje és homlokzata. Az értékmentő munkálatok most a templombelső felújításával fejeződnek be.

Megkezdődtek a kizsolnai evangélikus templom szentélyének beavatkozási munkálatai
Befejeződtek a felvidéki Iske református templomának tetőjavítási munkálatai