Szentdemeter, a hajdani Udvarhelyszék északnyugati csücskében a Kis Küküllő partján fekszik. A falu keleti szélén, egy dombtetőn található a római katolikus templom, amely feltehetőleg a 13-14. században épült, de a 15. században jelentős átépítésen esett át.  A sokszögzáródású szentély, a hajó gótikus hálóboltozata és nyugati kapuja ebből a korból, a nyugati torony pedig a 18. századból való.

A Teleki László Alapítvány lebonyolításában 2016-ban elkezdődött a szentély késő gótikus falképeinek feltárása és részleges konzerválása. A felszínre került képek Szent Mihály arkangyalt, Fájdalmas Krisztust, illetve apostolokat és mártír szenteket ábrázolnak. A falkutatás mellett a külső és belső lábazati részekről eltávolításra került az a 90-es években felhordott cementes vakolat és falak menti betonpadló, amelynek következtében a falakban a nedvesség jelentősen megnövekedett. Ezzel sikerült megszüntetni a nedvesedést, de a külső homlokzatok és a templom belső felújítása csak a falak kiszáradása, vakolások és meszelések után valósítható meg.

A Rómer Flóris Terv újabb támogatásának köszönhetően a napokban kezdetét vehette a templom héjazatának felújítási munkálata is. A nagyon rossz állapotba került héjazat miatt a cserepek átforgatása, a károsodott cserepek cseréje, a bádogos munkák felújítása és az ereszcsatornák cseréje mellett a károsodott faelemek cseréje, pótlása és új lécezés is szükséges.

A Teleki László Alapítvány lebonyolításában a kivitelezést Kállai Szabolcs vezetésével a Frudalma Construct Kft. végzi.

"Ideje az építésnek"
Konferencia beszámoló