szentdemeterSzentdemeter, a hajdani Udvarhelyszék északnyugati csücskében a Kis Küküllő partján fekszik. A falu keleti szélén, egy dombtetőn található a római katolikus templom. A templom feltehetőleg még a 13-14. században épült, jelenleg látható építészeti jegyei alapján a 15. században nagyarányú átépítésen esett át. Ebből a korszakból származik ugyanis a sokszögzáródású szentély, a hajó gótikus hálóboltozata és nyugati kapuja. A nyugati torony a 18. század végén épült. A szentély falképei egy a közelmúltban végzett falkutatás során kerültek felszínre. A szentély késő gótikus falképei Szent Mihály arkangyalt, Fájdalmas Krisztust, illetve apostolokat, mártír szenteket ábrázolnak. A falképek részleges feltárása és sürgősségi konzerválása történt meg. A határon túli programok elsorvasztásával ez a munkálat torzóban maradt, az egyházközség évek óta várakozó pozícióban van.

A 90-es években a templomot cementes vakolattal javították, amelynek következtében a falakban a nedvesség jelentősen megnövekedett, ami a vakolat eltávolítását és a falak száradását követően lélegző, „gyógyvakolat” felhordását teszi szükségessé. A templom héjazatának rossz állapota a tetőzet sürgős javítását indokolta.

A Teleki László Alapítvány lebonyolításában 2016-ban elkezdődött a falképek feltárása és részleges konzerválása, illetve a külső homlokzatok lábazati részeiről eltávolításra került a felhordott cementes vakolat. 2017-ben a templom tetőzetének felújítási munkálatai valósultak meg.

A munkálatokat a Frudalma Construct Kft – Kállai Szabolcs Dénes végezte.

Megjelent „Ideje az építésnek” - A Rómer Flóris Terv műemlék-helyreállításai c. kötet
A köröskisjenői református templom helyreállítása