A Marosvásárhelytől 12 kilométerre lévő Székelybőt és középkori eredetű templomát először 1332-ben említik. Egy időre a reformátusok tulajdonába került, ám a 18. században a jezsuiták térnyerésével ismét a katolikusoké lett. A 18. században átalakításon esett át, barokkos külsőt kapott. Figyelemreméltó a barokk szószék mellvédjének stukkódíszítése, valamint az áttört faragású festett, aranyozott szószékkorona. A többi berendezési tárgy a késő barokk és a klasszicizmus jeleit mutatja.
A templom rendkívül veszélyeztetett állapotban volt: a toronysisak bádogborítása megrozsdásodott, a szél helyenként felszakította, néhol a csapadékvíz is befolyt, károsítva a torony szerkezetét. A torony kifagyott párkányrészei a templomba érkező embereket is veszélyeztették. A sok évvel ezelőtt itt-ott cementes vakolattal elvégzett vakolatjavítások csak még inkább megemelték a falazatok nedvesedési szintjét.
A templomtorony külső felújítása a toronysisak szerkezetének megerősítésével, bádogozási munkáival, párkányok felújításával, villámhárító felszerelésével 2017-ben készült el a magyar kormány támogatásával zajló Rómer Flóris-terv keretében, a Teleki László Alapítvány lebonyolításában. A következő évben a Rómer-terv támogatásával folytatódott a torony és a hajó tetőfelújítása. A 2019. évi támogatásból pedig nemrég megkezdődött a templombelső helyreállítása.
A piciny, nagyjából száz lélek lakta Székelybőn szinte kizárólag magyarok élnek.

In Situ
A Rómer-terv vis maior-keretéből újult meg a székelyderzsi unitárius templom padlója